Foreningen Pink Lady® Europe har i samarbeid med landbrukseksperter og birøktere utviklet Bee Pink®-programmet, som skal bidra til å formidle god praksis i eplehagen for å beskytte biene.

Ingen bier,

INGEN EPLER!

Nytten
av bestøvingen

Pollenoverførerne – spesielt biene – er avgjørende for å befrukte epleblomstrene og gjøre dem om til frukt.

Epleblomstene blomstrer i alt fra to til ti dager. Tidsrommet for pollineringen er derfor svært kort.
I samarbeid med birøktere plasserer epledyrkeren ut bikuber i frukthagen i blomstringsperioden.
På denne måten kan man stimulere til en naturlig befruktning og gjøre blomstene om til frukter.

Epledyrkere og birøktere hånd i hånd

Pink Lady®-epledyrkerne samarbeider tett med profesjonelle birøktere for å sørge for at bestøvingen går riktig for seg.

Resultatet av dette samarbeidet gagner begge partene. Birøkteren på sin side nyter godt av en ideell plassering for bikuben sin, og epledyrkeren får oppfylt behovet for pollinering. Sammen gir de biene best mulig arbeidsforhold.

Det er for eksempel svært viktig å plassere bikubene på riktig sted. De plasseres alltid i ly av vinden og mot øst, slik at de første solstrålene kan vekke biene om morgenen slik at de kan starte bestøvingen.

En sentral

DEL AV BEE PINK®-PROSJEKTET

BEE PINK-prosjektet er myntet på alle Pink Lady®-epledyrkerne. Programmet omfatter informasjonsdager og en guide som tar for seg teknikker, lover og regler samt praktiske råd. Programmet er et resultat av forskning og diskusjoner med jordbrukseksperter og birøktere verden over.

Målsetning: Få alle Pink Lady®-epledyrkerne med på laget

Viktige punkter for å beskytte biene i frukthagen

Tilstedeværelse av tambier og villbier i eplehagen påvirker både vekten, formen, antall eplesteiner og den globale kvaliteten til frukten!

Gi husly og mat og drikke til biene
Biene spiser mellom 20 og 50 kg pollen per år!

Derfor er det viktig å plante hekker og la engene gro vilt rundt eplehagene. Disse områdene gir både ly og mat til biene og andre pollinerende insekter.
Plassere ut vannkilder og ikke forurense vannet
En biekoloni trenger 8 liter vann i uken når den er på det mest aktive.

Ved å bevare et vannreservoir som for eksempel en dam i nærheten av eplehagene, trenger ikke biene reise så langt for å drikke, og de kan heller konsentrere seg om å befrukte blomstene. Og vi har ikke glemt å plassere ut steiner i vannet for å unngå at biene drukner.
Respektere biene hele året
Selv om biene er mest aktive under blomstringen, finnes det både bier og andre ville insekter resten av året – både dag og natt!

Dermed gjør ansvarlige produksjonsmetoder det mulig å bevare dem på daglig basis.

Bee Pink®-spillet

Test kunnskapene dine om Bee Pink®
og prøv å få best mulig poengsum

Jeg prøver lykken
Betydningen av et godt biologisk
mangfold i eplehagene
Se hvor viktig naturmangfoldet er