Pollinerende insekter som bier, er avgjørende for å befrukte epleblomstene slik at de blir til frukter.

Uunnværlige allierte
i eplehagene

En epleblomst varer i alt fra to til ti dager, og pollineringsperioden er derfor svært kort. Takket være et tett samarbeid med birøktere under blomstringen plasserer epledyrkerne ut bikuber i eplehagen for å oppnå en naturlig pollinering og gjøre blomstene om til frukter.

Bee Pink®-programmet

Dette programmet er rettet mot alle Pink Lady®-dyrkerne. Det omfatter opplysningsdager og en veiledning i teknikker og regler samt praktiske råd. Programmet er resultatet av et omfattende forskningsarbeid og samarbeid med eksperter innen jordbruk og birøkting.
Målsetning: Å ansvarliggjøre 100 % av Pink Lady®-epledyrkerne.

De viktigste faktorene for å bevare biene
i frukthagen hele året

Tilstedeværelsen av både tambier og villbier har en positiv effekt på eplets vekt og form i tillegg til antallet eplestener – kort sagt på eplets kvalitet generelt!

GI KOST OG LOSJIBiene spiser mellom 20 og 50 kg pollen per år!
LAGE DRIKKESTEDER OG HOLDE ØYE MED VANNKVALITETENEn biekoloni trenger 8 liter vann i uken når aktiviteten er på sitt høyeste.
TA HENSYN TIL BIENE ÅRET RUNDTSelv om vi i all hovedsak ser biene i blomstringsperioden, er biene – og spesielt villbiene – faktisk tilstede i eplehagene dag og natt, året rundt!
Betydningen av et godt biologisk
mangfold i eplehagene
Se hvor viktig naturmangfoldet er