Kolneutralitet till 2030

Miljöprestandan på odlingarna.
Analys av jordbruksmetoderna i förhållande till biologisk mångfald och hantering av uttjänta träd.
Utvärdering av arbetet på frukthanteringsanläggningarna och transportlogistiken fram till försäljningsstället.