Främja sysselsättningen i odlingsområdena

Pink Lady® nätverket bidrar till arbete och välfärd i de europeiska länderna man är etablerad i.

Sammanlagt 9 280 varaktigaarbetstillfällen* i Europa inom produktionskedjan för Pink Lady®.
3 910direkta arbetstillfällen.
536 miljoner euroi skapat välstånd.
97 miljoner euroi inköp.

Fördelning av arbetstillfällen per område
inom produktionskedjan för Pink Lady®

Odling
Distribution
och försäljning
Lagring
och paketering
Plantskolor

Geografisk fördelning av arbetstillfällen
inom produktionskedjan för Pink Lady®

Geographical distribution of jobs in the Pink Lady® network in Europe
Frankrike
Val de Loire465
Sydöstra området1010
Sydvästra området800
Spanien
Katalonien195
Italien
Sydtyrolen860
Emilia-Romagna580
Källa: undersökningen Local Footprint UTOPIES

* Direkta arbetstillfällen (medarbetare inom produktionskedjan), indirekta (arbetstillfällen inom leverantörskedjan) och inducerade (genom hushållens konsumtion och utgifterna för offentlig förvaltning i samband med löner och skatter).