Förbättring av arbersförhållanden

Alla förpackningsstationer kontrolleras:

Sociala standarder
Miljö
Hälsa och säkerhet
Affärsetik