Pink Lady® producenterne forpligter sig kontraktmæssigt i charta’er for bæredygtig frugtavl. Denne miljøvenlige dyrkningsmetode forener praksis fra konventionelt landbrug med naturlige løsninger fra økologisk landbrug: – Frugtplantagerne er under konstant opsyn (anvendelse af software som overvåger dyrebestanden, jordens vandingsbehov og klimaet); – Opretholdelse af biodiversiteten og de naturlige balancer ved at bevare græsmarker, plante levende hegn eller bygge fuglekasser i frugtplantagerne.; – De naturlige løsninger til at beskytte frugttræerne har første prioritet (anvendelse af naturlige rovdyr som f.eks. mariehøns til at bekæmpe bladlus,â€?hormonel desorienteringâ€? af skadedyr så de ikke formerer sig); – Alle andre indgreb (især brug af syntetiske produkter) er nedsat til et minimum, som sidste udvej og kun i tilfælde af absolut nødvendighed.