Pink Lady® krever mer av produsentene enn andre sorter, både når det gjelder tid og opplært arbeidskraft. Pink Lady® er det første eplet som blomstrer og det siste som høstes. Denne lange modningsprosessen krever en tett oppfølging til enhver tid fra produsentens side. Det kreves en helt spesiell oppmerksomhet, helt fra forberedelsen av trærne, via innhøstingen og frem til pakkingen (farten på sorteringsbåndene er med hensikt 20 til 30% lavere enn for andre eplesorter, for å sikre at eplene er av optimal kvalitet).