Våra odlare har valt att ingå avtal som omfattar föreskrifter om integrerad fruktproduktion. Det här odlingssystemet är både hållbart och behovsanpassat och säkerställer odlingarnas ekonomiska bärkraft, samtidigt som det uppfyller konsumenternas krav på livsmedelssäkerhet och hållbar utveckling.

Vissa av odlarna har också valt att odla ekologiskt, ett produktionssystem som i dag står för 2 procent av äppelodlingarna för Pink Lady®. Ekologisk odling är på frammarsch.